Voorpagina WVE Assurantien

• Voor meer informatie of voor een afspraak kunt u terecht op de contact-pagina.

 

 

Financiële planning


Uw financiële situatie wilt u zo goed mogelijk regelen. Sparen, beleggen, maar ook geld lenen hoort tot het vakgebied financiële planning.

 

Als u geld opzij zet om te sparen en beleggen, probeer dan te bepalen hoe lang u het geld kunt missen en waarvoor u het te zijner tijd weer nodig heeft. Mist u de kennis en ervaring op het gebied van beleggen? Dan kunnen wij uw vermogen laten beheren door zeer gespecialiseerde effecten instellingen.

 

Met vermogensbeheer bepaalt u zelf hoeveel risico u wilt lopen. Uw vermogen wordt dan door professionele vermogensbeheerders belegd, waarbij het beste rendement wordt behaald.

 

Beleggen en risico gaan hand in hand. Maar u kunt ook beleggen mét garantie. U loopt op deze manier helemaal geen risico of slechts tot bepaalde hoogte.
Spaarrente voor dagelijks opneembaar saldo: 3,50%

 

Voor meer informatie of voor een afspraak kunt u terecht op de contact-pagina.

 

Beleggen en vermogensplanning


Uw financiële situatie wilt u zo goed mogelijk regelen. Sparen, beleggen, maar ook geld lenen hoort tot het vakgebied financiële planning. Juist in tijden waarin de financiële waarden alleen maar dalen, is goed vermogensbeheer van groot belang. U kunt in dergelijke tijden uw vermogen op verschillende manier veilig beleggen. Als de tijden weer gunstiger zijn, kunt u het geld weer op een andere manier laten renderen. Dat is werk voor specialistische vermogensbeheerders. Bij ons bent u daarvoor aan het goede adres.

 

Als u geld opzij zet om te sparen en beleggen, probeer dan te bepalen hoe lang u het geld kunt missen en waarvoor u het te zijner tijd weer nodig heeft. Mist u de kennis en ervaring op het gebied van beleggen? Dan kunnen wij uw vermogen laten beheren door zeer gespecialiseerde effecten instellingen.

 

Met vermogensbeheer bepaalt u zelf hoeveel risico u wilt lopen. Uw vermogen wordt dan door professionele vermogensbeheerders belegd, waarbij het beste rendement wordt behaald.
Beleggen en risico gaan hand in hand. Maar u kunt ook beleggen mét garantie. U loopt op deze manier helemaal geen risico of slechts tot bepaalde hoogte.

 

Spaarrente voor dagelijks opneembaar saldo: 3,50%

 

Met de module lijfrente aftrek berekenen rekent u in een stappenplan uw lijfrente-aftrek uit, het bedrag aan betaalde lijfrentepremies dat u af mag trekken van de belasting. Als u 39 jaar of ouder, maar nog geen 65 jaar bent, een pensioentekort heeft en de maximale jaarruimte over de voorgaande jaren niet gebruikt, kunt u deze inhalen door gebruik te maken van de zogenaamde reserveringsruimte. Indien u gebruik wilt maken van de reserveringsruimte, moet u ook de inkomens- en pensioengegevens over de afgelopen 7 jaar bij de hand hebben. Uw inkomensgegevens kunt u overnemen van uw aangiftebiljetten. Uw pensioengegevens kunt u opvragen bij uw pensioenverzekeraar.


Voor meer informatie of voor een afspraak u terecht op de contact-pagina.